نمونه سوالات  زبان سال چهارم دبیرستانبرای دانلود سوالات ترم  2 پیش اینجا را کلیک کنید. (نمونه 2 )


برای دانلود سوالات ترم 2 پیش اینجا را کلیک کنید.    (نمونه 3)


برای دانلود سوالات ترم 2 پیش اینجا را کلیک گمید ( نمونه 4)