پس از دانلود ،  برای دریافت سوالات به  برنامه  Adobe  Reader  و برای دریافت  كلید به برنامه Word  2003 به بالا    نیاز دارید.


دفترجه سوالات  گروه ریاضی   سال 90                          كلید سولات گروه ریاضی و فنی

                                        
دفترجه  سوالاتکروه انسانی  سال 90                          کلید       سولات گروه انسانی


دفترجه  سوالات عمومی زبان    سال 90                      كلید سولات گروه  زبان


دفترچه  سوالات   گروه هنر  سال 90                         كلید  سوالات گروه هنر

دفترچه  سوالات گروه  تجربی سال 90                         كلید سولات گروه   تجربی